TRANG CHỦ

TÊN MIỀN LÀ G̀ ? WEB HOSTING LÀ G̀ ? WEBSITE DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ
 


BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM  |  BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền cấp 2
Phí khởi tạo

Phí duy tŕ hàng năm

Đăng kư

*.VN
450.000 VNĐ
315.000 VNĐ
600.000 VNĐ / năm
432.000 VNĐ / năm

Tên miền cấp 3
Phí khởi tạo
 

 

.com.vn

315.000 VNĐ

315.000 VNĐ

.net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
350.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
200.000 VNĐ / năm
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
30.000 VNĐ / năm
 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ ( Khuyến măi 05/10/2013 đến hết ngày 31/10/2013 án dụng cho .com, .net)

Tên miền
Phí khởi tạo

Phí duy tŕ hàng năm

 

.com | .net

 Miễn phí

244.000 VNĐ / năm
215.000 VNĐ / năm

.biz | .us

Miễn phí
244.000 VNĐ / năm
.info | .org
Miễn phí  
258.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name
Miễn phí  
265.000 VNĐ / năm
.pw
Miễn phí  
323.000 VNĐ / năm
.pro | .tel
Miễn phí  
366.000 VNĐ / năm

.asia

Miễn phí  
392.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co
Miễn phí  
452.000 VNĐ / năm
.de
Miễn phí  
526.000 VNĐ / năm
.bz | .me | .tv | .ws
Miễn phí  
666.000 VNĐ / năm
.cc
Miễn phí  
697.000 VNĐ / năm
.co
Miễn phí  
759.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw
Miễn phí  
968.000 VNĐ / năm
.jp
Miễn phí  
2.279.000 VNĐ / năm
.xxx
Miễn phí  
2.494.000 VNĐ / năm
 

LINUX HOSTING ( LƯU TRỮ WEBSITE )
PHP 5.x, Zend optimizer|MySQL 5.x|Protected Directories|POP3/SMTP/IMAP/Webmail|FTP, HTTP File Manager|FrontPage Extensions
24/7/365 Email & Helpdesk support|99.9% Server uptime|Joomla, PHPBB, OS Commerce,...|Weekly Backup

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Phí hàng tháng 36.000đ1 tháng 63.000đ1 tháng 90.000đ1 tháng 135.000đ1 tháng 160.000đ1 tháng 250.000đ1 tháng 380.000đ1 tháng
Thanh toán 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
 
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1GB 1.5GB 3GB 5GB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Sub-domain 3 5 15 20 25 40 60
Email POP3 / Webmail 10 15 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 1 2 4 4 8 10
PHP5 , GD2 VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 0 1 2 4 5 8 10
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Backup

Hàng tuần / Hàng tháng

 

WINDOWS HOSTING ( LƯU TRỮ WEBSITE )
ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x|PHP, Zend optimizer, MySQL|MS Access/MS SQL Server 2005/2008
ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail|POP3/SMTP/Webmail|FTP, HTTP File Manager|Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions99.9% Server uptime|24/7/365 Email & Helpdesk support|Weekly Backup

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại
Phí hàng tháng
36.000đ1 tháng
63.000đ1 tháng
90.000đ1 tháng
135.000đ1 tháng
160.000đ1 tháng
250.000đ1 tháng
380.000đ1 tháng
Thanh toán 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
 
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1GB 1.5GB 3GB 5GB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Sub-domain 3 5 15 20 25 40 60
Email POP3 / Webmail 10 15 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 1 2 4 4 8 10
ASP / ASP.net / PHP VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext; Máy Chủ, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM VietNext;, Máy Chủ VietNext.vn, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MSSQL 2005/2008 0 1 1 2 3 5 7
MySQL 0 0 1 1 1 1 1
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Backup Hàng tuần / Hàng tháng
 

Quư khách có nhu cầu, nhân viên VietNext sẽ đến tận nơi tư vấn. Khi chuyển tên miền về VietNext và duy tŕ 1 năm, quư khách được giảm 10% . Giá trên chưa gồm VAT 10%.
Quư khách có thể đăng kư và thanh toán trực tiếp, hoặc có thể gọi điện thoại đăng kư và thanh toán bằng chuyển khoản Internet.

CÔNG TY PHẦN MỀM VIỆT TIẾN THÀNH
2/18 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84-8) 54340881 , 54340882 - Fax: 54492057 - Di động: 0949 847 899
E-mail: info@vietnext.vn | Web: www.vietnext.vn
Copyright © 2013 - VIETNEXT - V.T.T Software Co., Ltd. All Rights Reserved